#}

Prinses Elisabethlaan 70
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 3 woongelegenheden, regulariseren van de bouw van een bijgebouw op het gelijkvloers en de 1ste verdieping, de interne reorganisatie van de woningen en de uitvoering van structurele werken (muuropeningen), bouwen van een dakkapel aan de voorgevel, aanleggen van een terras op het gelijkvloers en wijzigen van het architecturale uitzicht van de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 13 maart 2024 tot woensdag 27 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 164 m² 242 m² Te bepalen 78 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1830998
Gemeentelijke referentie 2022/150=219/070
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-02-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 13-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 27-03-2024
Overlegcommissie 11-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 02-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens