#}

Koninginnelaan 163
1030 Schaarbeek

Lopend openbaar onderzoek

In een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw van bijgebouwen, de realisatie van structurele binnenwerken, de verhoging van de voorgevel, de toevoeging van een bijkomende woning in de zolderverdieping (van 3 tot 4 eenheden), de herinrichting van de bestaande woningen en de wijzigingen aan de gevels, uitvoeren van structurele binnenwerken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 mei 2024 tot maandag 20 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 251 m² 337 m² Te bepalen 86 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1826014
Gemeentelijke referentie 2021/1422=226/163
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-12-2021
Bijkomende elementen 15-01-2024
Volledig dossier 01-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2024
Overlegcommissie 30-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens