Trooststraat 66-68
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1824807
Gemeentelijke referentie 2021/1357=054/066-068
Gebruikersnaam 1824807
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 3 juni 2022 tot vrijdag 17 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel bestaande uit een voorgebouw (4 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit), bouwen van bijgebouwen in uitbreiding van de hoofdgevel aan de achterkant van het voorgebouw, wijzigen van het bestaande bijgebouw om er terrassen op elk niveau aan te leggen, bouwen van 1 dakkapel aan de achtergevel en 2 dakkapellen aan de voorgevel, in overeenstemming brengen van de verhoging van het dak en van de dakkapel van het achtergebouw, uitvoeren van structurele werken, toevoegen van één woning in het voorgebouw (van 4 naar 5 woningen), wijzigen van de bestaande woningen en in overeenstemming brengen van de esthetische wijzigingen aan de voorgevel

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 03-06-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 07-12-2021
Bijkomende elementen 18-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 03-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 17-06-2022
Overlegcommissie 30-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 521 m² 564 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 297 m² 333 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
31-03-2009 CL2/454925 17-03-2009

Tijdslijn