#}

Haachtsesteenweg 712
1030 Schaarbeek

In een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de wijziging van het dak aan de achtergevel, de bouw van een bijgebouw op de 2de verdieping (linkerkant) en de inrichting van een kamer onder dak, aanleggen van een terras op de 2de verdieping aan de achtergevel, bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping (linkerkant), opdelen van de bestaande woning in 2 (van 1 naar 2 woningen), uitvoeren van binnenwerken en wijzigen van de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 294 m² 308 m² 308 m² 14 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1820780
Gemeentelijke referentie 2021/1154=129/712
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-11-2021
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-07-2023
 Einde van de opschorting 17-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-10-2023
Betekening van de beslissing 10-11-2023
Geldigheid van de vergunning 13-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens