Van Schoorstraat 35
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1789622
Identificatiecode1789622
Gemeentelijke referentie2021/485=269/035

Chronologie

Stap Datum
Indiening 15-06-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met 4 woningen, uitvoeren van structurele binnenwerken in een duplexwoning, zetten in overeenstemming van de wijzigingen die aan de binnentrap en de gemene trap op de 3de verdieping aangebracht worden

Betrokken percelen

21910E0066/04X011

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 409 m² 409 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
25-08-1998 PU/194445 15-02-1999 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn