Grote Bosstraat 135
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1783756
Identificatiecode1783756
Gemeentelijke referentie2021/358=025/135

Chronologie

Stap Datum
Indiening 23-04-2021
Extra elementen 11-06-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 02-07-2021
Begin van openbaar onderzoek 07-10-2021
Einde van het openbaar onderzoek 21-10-2021
Overlegcommissie 04-11-2021
 Schorsing (Gewijzigd project) 17-11-2021
 Einde van de schorsing Te bepalen
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

op een perceel bestaande uit een voorgebouw met 2 woningen en een tussengebouw (productieactiviteit – werkplaats) met een erfdienstbaarheid van doorgang naar een achtergebouw op een ander perceel, in overeenstemming brengen van de bouw van bijgebouwen op het gelijkvloers en de 1ste verdieping en van de creatie van een balkon aan de achtergevel, verhogen van het gebouw met twee verdiepingen en uitvoeren van structurele werken en wijzigen van de bestemming van de productieactiviteit in bergruimte voor de woningen

Betrokken percelen

21906D0055/00T005

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 176 m² 249 m² Te bepalen
Productieactiviteiten ambachtelijk 11 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
03-05-2019 15/PU/1711559 14-09-2020 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

190 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn