#}

Chaussée de Haecht 156-160
1030 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Op 3 percelen met 3 voorgebouwen (156 : 2 woningen en 1 kantoor, 158 : 1 woning en 1 kantoor, 160 : 1 woning en 1 kantoor), regulariseren van de bestemmingswijziging van het kantoor op het n°156 in woning, de toevoeging van 2 woningen op het n° 158 en de toevoeging van 2 woningen op het n°160, afbreken van een bijgebouw op de 1ste verdieping aan de achtergevel van n°156, afbreken van bijgebouwen op het n°160, uitvoeren van structurele binnenwerken en wijzigen van de achtergevels

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 27 februari 2023 tot maandag 13 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 399 m² 432 m² 432 m² 33 m²
Huisvesting 1.195 m² 1.100 m² 1.100 m² -96 m²
Andere 391 m² 343 m² 343 m² -48 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1772077
Gemeentelijke referentie 2021/29=129/156-158-160
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 15-01-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-03-2023
Overlegcommissie 23-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-04-2023
 Einde van de opschorting 22-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-09-2023
Betekening van de beslissing 08-11-2023
Begin van de werken 04-12-2023
Geldigheid van de vergunning 08-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens