#}

Henri Stacquetstraat 27
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 3 woningen, in overeenstemming brengen van de bouw van een dakkapel aan de achtergevel, de inrichting van een vierde woning in de zolderverdieping, de aanleg van een terras op de derde verdieping en de uitvoering van structurele binnenwerken

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 9 juni 2023 tot vrijdag 23 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 352 m² 404 m² Te bepalen 52 m²
Andere 91 m² 39 m² Te bepalen -52 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1770072
Gemeentelijke referentie 2020/1336=136/027
Versie 3
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-12-2020
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2023
Overlegcommissie 06-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-04-2023
Betekening van de beslissing 02-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens