#}

Waelhemstraat 114
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een industrieel gebouw (productieactiviteit), wijzigen van de bestemming van het ganse gebouw naar een handelszaak (winkel in buitenschrijnwerken), uitvoeren van structurele binnenwerken, aanleggen van een parkeerplaats en wijzigen van het architecturale uitzicht van de voorgevel

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 16 juni 2023 tot vrijdag 30 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak Niet meegedeeld 339 m² Geweigerd 0 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 339 m² Niet meegedeeld Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1768994
Gemeentelijke referentie 2020/1304=286/114
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-12-2020
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2023
Overlegcommissie 13-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 28-10-2022
Betekening van de beslissing 10-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens