FR    NL   

Rogierlaan 131
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie15/PU/1763846
Identificatiecode1763846
Gemeentelijke referentie2020/1003=233/131

Chronologie

Stap Datum
Indiening 22-10-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

op een perceel met een voorgebouw Rogierlaan (2 woningen en een productieactiviteit) en een achtergebouw Thiéfrystraat (productieactiviteit), regulariseren van de overdekking van de koer op het gelijkvloers, het inrichten van een terras erop, de bouw van een bijgebouw op de 1ste verdieping, de wijziging van de bestemming van de 1ste verdieping van het achtergebouw naar een woongelegenheid (uitbreiding van de bestaande woongelegenheden), de wijziging van de bestemming van de productievactiviteit van het gelijkvloers en een deel van de kelderverdieping van het voorgebouw naar "handelszaak" en de wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevels (vensterschrijnwerk, voordeur en gevelsmeedwerken) en uitvoeren van structurele werken (openings en verwijdering van de regenpunt)

Betrokken percelen

21906D0125/00L004

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 242 m² 315 m² Te bepalen
Handelszaak 0 m² 91 m² Te bepalen
Productieactiviteiten ambachtelijk 208 m² 71 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn