#}

Charbolaan 49
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 3 woningen, regulariseren aan de achtergevel van de uitbreiding van het terras op de bel-etage en van de plaatsing van een buitentrap naar de tuin, van de dichtmaking van het balkon op de 1ste verdieping, van de vergroting van de bijgebouwen op de 2de verdieping en de aanleg van een terras, van de creatie van een dakkapel, van de wijziging van het aantal wooneenheden (4 i.p.v. 3), van de uitvoering van structurele werken (muuropeningen) en van de wijzigingen aan de voorgevel (ramen, smeedwerk en kroonlijst) en in overeenstemming brengen van de bouw van een mezzanine op de bel-etage

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 16 juni 2023 tot vrijdag 30 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 263 m² 292 m² 292 m² 30 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1758798
Gemeentelijke referentie 2020/815=038/049
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 31-08-2020
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2023
Overlegcommissie 13-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-08-2023
 Einde van de opschorting 25-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-10-2023
Betekening van de beslissing 11-12-2023
Geldigheid van de vergunning 11-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens