#}

Helmetsesteenweg 334
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

GEWIJZIGDE AANVRAAG:in een gebouw met een gemengd gebruik (1 handelszaak (nachtwinkel) + werkplaats en 1 woning), in overeenstemming zetten van de wijziging van de bestemming van de werkplaats in huisvesting, opsplitsen van de bestaande woning op de bovenverdiepingen in 2 éénheden (van 1 naar 3), wijzigen van het volume van de daken van het gebouw en de bijgebouwen achteraan (uitbreidingen en verhogingen), aanleggen van 1 terrassen aan de achtergevel en wijzigen van de esthetiek van de voorgevel
INITIËLE AANVRAAG: in een gebouw met een gemengd gebruik (1 handelszaak (nachtwinkel) + werkplaats en 1 woning), in overeenstemming zetten van de wijziging van de bestemming van de werkplaats in huisvesting, opsplitsen van de bestaande woning op de bovenverdiepingen in 2 éénheden (van 1 naar 3), wijzigen van het volume van de daken van het gebouw en de bijgebouwen achteraan (uitbreidingen en verhogingen), aanleggen van 3 terrassen aan de achtergevel en wijzigen van de esthetiek van de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 5 september 2022 tot maandag 19 september 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 106 m² 106 m² 106 m² 0 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 139 m² 0 m² 0 m² -139 m²
Huisvesting 68 m² 321 m² 302 m² 234 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1718801
Gemeentelijke referentie 2019/611=132/334
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-07-2019
Bijkomende elementen 03-05-2022
Volledig dossier 02-06-2022
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 19-09-2022
Overlegcommissie 13-10-2022
Betekening van de beslissing 08-03-2024
Geldigheid van de vergunning 08-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens