#}

Maarschalk Fochlaan 11
1030 Schaarbeek

Mettre aux normes en matière de prévention d'incendie à savoir :
- Placement d'une porte EI30 et remplacement de la cloison existante par un paroi EI60 séparant le sous-sol des autres étages
- Remplacement de deux fenêtres de toit existantes par des exutoires de fumée.

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFU/1908060
Gemeentelijke referentie 2024/132=182/011
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-07-2023
Volledig dossier 24-08-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-12-2023
 Einde van de opschorting 23-02-2024
Betekening van de beslissing 03-04-2024
Geldigheid van de vergunning 03-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens