#}

Louis Bertrandlaan
1030 Schaarbeek

Régulariser un aménagement de terrasse partagée située sur la partie centrale de l’avenue Louis Bertrand.

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFU/1897237
Gemeentelijke referentie 2023/508=176/000
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-04-2023
Bijkomende elementen 07-09-2023
Volledig dossier 23-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 25-01-2024
Betekening van de beslissing 29-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens