#}

Louis Bertrandlaan
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Abattre 3 érables

3 bomen te kappen
Wettelijke basis

Vellen van 3 (aantal) hoogstammige boom/bomen (enig voorwerp van de aanvraag

Openbaar onderzoek

van vrijdag 10 december 2010 tot vrijdag 24 december 2010

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/286032
Gemeentelijke referentie 2010/468=176/000
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-09-2010
Volledig dossier 22-11-2010
Begin van openbaar onderzoek 10-12-2010
Einde van openbaar onderzoek 24-12-2010
Overlegcommissie 14-01-2011
Betekening van de beslissing 25-08-2014
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens