#}

Haachtsesteenweg 226-234
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Herbestemmen van een voormalig kantoorgebouw naar een gemengd gebouw met 27 woningen op de verdiepingen en op de gelijkvloerse verdieping een commerciële ruimte en een voorziening of kantoorruimte.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 maart 2024 tot dinsdag 9 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 169 m² Te bepalen 169 m²
Handelszaak 0 m² 299 m² Te bepalen 299 m²
Kantoor 4.675 m² 445 m² Te bepalen -4.230 m²
Huisvesting 0 m² 3.771 m² Te bepalen 3.771 m²
Andere 0 m² 45 m² Te bepalen 45 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1923615
Gemeentelijke referentie 2024/37=129/226
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-11-2023
Bijkomende elementen 22-12-2023
Volledig dossier 05-02-2024
Begin van openbaar onderzoek 11-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 09-04-2024
Overlegcommissie 16-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 29-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens