#}

Jan Blockxstraat 24
1030 Schaarbeek

Lopend openbaar onderzoek

Vergunning 15/PFD/612019 (afgegeven op 03/01/2019) regulariseren naar aanleiding van een overtreding (ref. INF/1899962) met betrekking tot de lift, de beplante oppervlakte en de technische elementen op het dak en in het blok.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 mei 2024 tot vrijdag 31 mei 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1917325
Gemeentelijke referentie 2024/33=148/024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-10-2023
Bijkomende elementen 19-12-2023
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2024
Overlegcommissie 13-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens