#}

Haachtsesteenweg 353
1030 Schaarbeek

Bouwen van een nieuwe muur die de speelplaats achter de secundaire afdeling van het Athénée Royal Alfred Verwee scheidt van de Haechtsesteenweg

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1913014
Gemeentelijke referentie 2023/496=129/351-353
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 08-09-2023
Volledig dossier 19-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 23-11-2023
Betekening van de beslissing 26-03-2024
Geldigheid van de vergunning 26-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens