#}

Aarschotstraat 1
1030 Schaarbeek

Implanter une nouvelle station de mobilophonie Orange sur le toit de la Gare du Nord de Bruxelles

Wettelijke basis

Plaatsen of wijzigen van een telecommunicatie-installatie Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 10 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1905719
Gemeentelijke referentie 2023/388=005/001
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 23-06-2023
Volledig dossier 03-08-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 17-10-2023
Geldigheid van de vergunning 17-10-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens