Leuvensesteenweg 662
1030 Schaerbeek

Gewestelijke referentie 15/PFD/1849787
Gebruikersnaam 1849787
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 7 oktober 2022 tot vrijdag 7 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoning

Voorwerp van de aanvraag

Op twee onbebouwde percelen, regulariseren van de aanleg van 42 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen in de open lucht voor een autohandelaar , en verbeteren van de landschappelijke inpassing van deze parkeerplaatsen.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

LB
Mobiel Brussel
DCE

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-09-2022 15/PU/1854700
04-03-2022 15/PU/1833422
02-02-2022 15/IPEEXT/1830165 24-02-2022
13-08-2020 15/IPE/1757326 30-03-2021
25-06-2019 15/PU/1717215 08-10-2020
19-11-2008 PUM/220322 09-09-2009
12-11-2004 PU/194971
03-01-2001 PU/193677

Tijdslijn