#}

Prinses Elisabethlaan 1-175
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

De openbare ruimten herinrichten van gevel tot gevel van de Princes Elisabeth laan en de infrastructuur van de bovengrondse lijnen op de Princes Elisabeth laan, het Eugène Verboeckhoven-plein, het stationsplein en het Princesse Elisabeth plein, te schaarbeek.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 7 september 2021 tot woensdag 6 oktober 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1778306
Gemeentelijke referentie 2021/550=219/000
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-03-2021
Bijkomende elementen 21-05-2021
Volledig dossier 02-07-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2021
Overlegcommissie 04-11-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-12-2021
 Einde van de opschorting 28-03-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 28-03-2022
Betekening van de beslissing 27-05-2022
Begin van de werken 09-01-2023
Geldigheid van de vergunning 27-05-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens