#}

Vooruitgangstraat 86
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Gewijzigd project: Realiseren van de uitbreiding van een performant openbaarvervoersnetwerk naar het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nieuwe metrolijn naar Bordet):

bouw van een ondergrondse monotube-tunnel tussen het Noordstation en Bordetstation en bouw van een toekomstig depot op het terrein ten noorden van het kruispunt gevormd door de Haachtsesteenweg met de F. Van Cutsem Straat; de bouw van 7 ondergrondse metrostations en bovengrondse structuren (metro-uitgangen, kiosken, gebouwen); heraanleg openbare ruimtes; aanleggen van een voetgangersbrug tussen het geplande Haren-depot en de bijbehorende parkeerplaatsen; bouw van een brug die de Haachtsesteenweg en de Winkelhaakstraat verbinden met de Matisse- en Leopold III lanen; een testbaan maken voor de metro langs de spoorlijn; bomen kappen en nieuwe bomen aanplanten; groene ruimtes ontwikkelen; grondwerken uitvoeren; slopen van gebouwen, een waterzuiveringsstation bouwen in de Vooruitgangstraat tegen de talus van de spoorwegen, plaatsen / verplaatsen van Villo! stations en het plaatsen van informatiedragers en reclameborden.

475 bomen te kappen
Wettelijke basis

Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 11 van het besluit

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 15 januari 2024 tot donderdag 14 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1696165
Gemeentelijke referentie 2019/217=000/000 - métro
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2018/1696876

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 05-12-2018
Volledig dossier 05-12-2023
Termijn voor het afgeven 135 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 14-03-2024
Overlegcommissie 29-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens