#}

Wijnheuvelenstraat 249
1030 Schaarbeek

Wettelijke basis

Bemaling dmv natuurlijke uitgraving

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/IPEDEC/1935327
Gemeentelijke referentie 2024~45=058/249

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 01-03-2024
Betekening van de beslissing 22-03-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens