#}

Haachtsesteenweg 171
1030 Schaarbeek

In een gebouw met gemengd gebruik (1 winkel op het gelijkvloers en 1 woning op de verdiepingen), in overeenstemming brengen van de bouw van een bijgebouw op 3 niveaus en van de verhoging op het dak, bouwen van een dakkapel aan de achtergevel, uitvoeren van structurele binnenwerken en inrichten van 2 bijkomende woningen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/GOU_PU/1831561
Versie 1
Oorspronkelijk dossier PU/599022

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-09-2021
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens