#}

Daillylaan 239-241
1030 Schaarbeek

Op een perceel met een voorgebouw (1 handelszaak en 2 woningen) en een achtergebouw (productieactiviteit en 1 woning), in overeenstemming brengen van de plaatsing op de voorgevel van 3 uithangborden voor de handelszaak : 2 parallellen en 1 loodrecht op de gevel geplaatst uithangbord

Schaarbeek
Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 155 m² 155 m² 155 m² 0 m²
Huisvesting 233 m² 233 m² 233 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/ENS/1824735
Gemeentelijke referentie 2021/1350=061/239-241
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Uithangbord

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 07-12-2021
Overlegcommissie 23-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-09-2023
Betekening van de beslissing 24-01-2024
Geldigheid van de vergunning 24-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens