#}

Louis Scutenairestraat 12
1030 Schaarbeek

Wettelijke basis

uitbaten 27 parkeerplaatsen van een woongebouw

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/C_PLP/1754204
Gemeentelijke referentie 2020~70=345/012

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-07-2020
Volledig dossier 21-05-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 08-03-2022
Begin van de werken 08-03-2022
Geldigheid van de vergunning 03-07-2037
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens