#}

Gemeentestraat 15
1210 Sint-Joost-ten-Node

Openbaar onderzoek afgerond

Mettre en conformité la transformation d'un garage entrepôt en espace bien-être

Sint-Joost-ten-Node
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 september 2023 tot maandag 25 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 63 m² 163 m² Geweigerd 100 m²
100 m² Niet meegedeeld Geweigerd 0 m²
Huisvesting 230 m² 230 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1898117
Gemeentelijke referentie URB/20812/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-04-2023
Volledig dossier 21-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 11-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-09-2023
Overlegcommissie 06-10-2023
Betekening van de beslissing 08-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens