#}

Amédée Lynenstraat 18-20
1210 Sint-Joost-ten-Node

Openbaar onderzoek afgerond

In conformiteit brengen de bouw van een muur op de binnenplaats

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 29 mei 2023 tot maandag 12 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Andere 135 m² 135 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1894781
Gemeentelijke referentie URB/20805/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-03-2023
Volledig dossier 05-06-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 12-06-2023
Overlegcommissie 23-06-2023
Betekening van de beslissing 11-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens