#}

Boulevard Saint-Lazare 4-10
1210 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

3 uithangborden op de gevel te plaatsen (op de laatste verdieping)

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 30 september 2019 tot maandag 14 oktober 2019

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1722615
Gemeentelijke referentie URB/20453/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 19-08-2019
Volledig dossier 19-09-2019
Termijn voor het afgeven 150 dagen
Begin van openbaar onderzoek 30-09-2019
Einde van openbaar onderzoek 14-10-2019
Overlegcommissie 25-10-2019
Betekening van de beslissing 20-11-2019
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens