#}

Avenue des Arts 1-2
1210 Brussel

Maintenir un dispositif lumineux de publicité sur le toit de l'immeuble

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 14/PU/1694559
Gemeentelijke referentie URB/20367/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 20-11-2018
Volledig dossier 07-12-2018
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 14-01-2019
Geldigheid van de vergunning 26-03-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens