#}

Louizalaan 47
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het uitbreiden van de commerciële ruimte over een deel van de kelder, het maken van een opening en trap naar de kelder, het aanleggen van een externe brandtrap, afzuigventilatoren en het aanpassen van de voorgevel op de begane grond.

Sint-Gillis
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 januari 2024 tot maandag 5 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 475 m² 565 m² 565 m² 90 m²
Andere 90 m² 0 m² 0 m² -90 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1918652
Gemeentelijke referentie PU2023-217
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 27-10-2023
Bijkomende elementen 28-05-2024
Volledig dossier 09-01-2024
Begin van openbaar onderzoek 22-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 05-02-2024
Overlegcommissie 20-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 12-07-2024
Geldigheid van de vergunning 12-07-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens