#}

Bronstraat 28
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het volume, de binnen ruimtelijke inrichtingen van de eengezinswoning met structurele werken, het aanleggen van een terras, het plaatsen van zonnepanelen en het wijzigen van de gevel

Sint-Gillis
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 20 mei 2024 tot maandag 3 juni 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1908477
Gemeentelijke referentie PU2023-155
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 18-07-2023
Begin van openbaar onderzoek 20-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 03-06-2024
Overlegcommissie 18-06-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-06-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 07-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens