#}

Rue Jourdan 33-35 / Avenue de la Toison d'Or 64-65
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

De verbouwing van 4 kantoor, garages en woningen gebouwen tot een complex van 17 woningen en kantoren met wijziging van de gevels, van de volumen, uitvoering van structurele werken en inrichting van terrassen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 20 maart 2023 tot maandag 3 april 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1863734
Gemeentelijke referentie PU2022-295
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 02-12-2022
Bijkomende elementen 27-02-2023
Volledig dossier 03-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 03-04-2023
Overlegcommissie 18-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-04-2023
 Einde van de opschorting 18-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 18-09-2023
Betekening van de beslissing 17-10-2023
Geldigheid van de vergunning 17-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens