#}

Théodore Verhaegenstraat 155
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van de bestemming van de begane grond van bureau naar woning (studio PBM), de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werken, het volume en de gevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 20 februari 2023 tot maandag 6 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 48 m² 0 m² Geweigerd -48 m²
Huisvesting 197 m² 240 m² Geweigerd 43 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1863085
Gemeentelijke referentie PU2022-291
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 01-02-2023
Volledig dossier 06-02-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 06-03-2023
Overlegcommissie 21-03-2023
Betekening van de beslissing 24-05-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens