#}

Chaussée de Waterloo 255
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Het plaatsen van een tweede opengewerkte garagedeur (Savoiestraat)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 21 november 2022 tot maandag 5 december 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1856833
Gemeentelijke referentie PU2022-247
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 03-10-2022
Bijkomende elementen 02-11-2022
Volledig dossier 10-11-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-11-2022
Einde van openbaar onderzoek 05-12-2022
Overlegcommissie 20-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-12-2022
 Einde van de opschorting 09-06-2023
Betekening van de beslissing 05-06-2023
Geldigheid van de vergunning 01-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens