#}

Jean Robiestraat 20
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

De uitbreiding van de woning van 4rde verdieping tot de kelder, het wijzigen van de binnen ruimtelijke inrichtingen met structurele werken, het volume, de gevel en het plaatsen van een terras

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 maart 2023 tot maandag 20 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PU/1849378
Gemeentelijke referentie PU2022-194
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-07-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-03-2023
Overlegcommissie 04-04-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-02-2023
Betekening van de beslissing 03-05-2023
Begin van de werken 28-11-2023
Geldigheid van de vergunning 03-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens