Ruslandstraat 14
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PU/1792517
Gemeentelijke referentie PU2021-206
Gebruikersnaam 1792517
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zaterdag 23 oktober 2021 tot zaterdag 6 november 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het veranderen van het gebruik van de begane grond/kelder van café tot rotisserie, het wijzigen van het volume en de voorgevel, het plaatsen van een niet-huishoudelijke afzuigkap en een uithangboord

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-06-2021
Bijkomende elementen 24-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 23-10-2021
Einde van openbaar onderzoek 06-11-2021
Overlegcommissie 23-11-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-11-2021
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 22-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Handelszaak 180 m² 180 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-11-2020 13/PU/1766828
16-01-2020 13/CL3/1738165 16-01-2020

Tijdslijn