#}

Rue Vlogaert
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Aanpassen van de Jacques Franck Square en omgeving, vanaf de kruising van de Vlogaertstraat en de Emile Féronstraat tot de ingang van de Hallepoort metro, en de verbinding met de Vorstsesteenweg.
Het stads- en landschapsproject omvat de punctuele aanpassingen van de Jacques Franck Square (gedeeltelijke demineralisatie en toevoeging van stadsmeubilair), de herinrichting van de César Depaepe-straat (vegetatie en toevoeging van voetpaden), de punctuele aanpassingen van het Heros-plein en de Fontainas- en Vlogaert- straten, en de demineralisatie van de open ruimten in de Fontainasstraat (toevoeging van stadsmeubilair en speeltoestellen voor kinderen.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 januari 2024 tot dinsdag 20 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1918969
Gemeentelijke referentie FD2024-1
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 31-10-2023
Bijkomende elementen 18-12-2023
Volledig dossier 04-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-02-2024
Overlegcommissie 05-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens