#}

Avenue du Parc
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichten van de Parklaan, van gevel tot gevel, tussen de Bareel van Sint -Gilles en de Rochefortplaats in het kader van het Stadsvernieuwingscontract 4.

21 bomen te kappen
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zondag 24 september 2023 tot maandag 23 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1903271
Gemeentelijke referentie FD2023-8
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-06-2023
Volledig dossier 13-07-2023
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-10-2023
Overlegcommissie 07-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-12-2023
 Einde van de opschorting 24-04-2024
Betekening van de beslissing 21-05-2024
Geldigheid van de vergunning 21-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens