#}

Frankrijkstraat 40-50
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Onderwerp van de initiële/gewijzigde aanvraag: Slopen van de bedrijfshuisvesting van de spoorwegen, een kantoorgebouw en een logistiek gebouw bouwen van een gebouw van 6, 9 en 16 verdiepong op gelijkvloers met 2 niveaus van ondergrondse parking om het controlecentrum voor het spoorverkeer en een operationeel gebouw van INFRABEL in onder te brengen

13 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zondag 19 mei 2024 tot maandag 17 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 6.276 m² Te bepalen 6.276 m²
1.715 m² 0 m² Te bepalen -1.715 m²
Kantoor 4.076 m² 31.374 m² Te bepalen 27.298 m²
Huisvesting 3.312 m² 0 m² Te bepalen -3.312 m²
Andere 0 m² 6.374 m² Te bepalen 6.374 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1866459
Gemeentelijke referentie FD2023-1
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2022/1868115

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-12-2022
Volledig dossier 02-02-2023
Begin van openbaar onderzoek 19-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 17-06-2024
Overlegcommissie 02-07-2024
 Opschorting (ES wijzigingen) 28-02-2024
 Einde van de opschorting 26-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens