#}

Théodore Verhaegenstraat 164
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Rénover un immeuble pour la création d'un halle alimentaire - pole dédié à l'alimentation

Urban.brussels
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 augustus 2022 tot dinsdag 20 september 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 1.068 m² 1.068 m² 1.068 m²
1.358 m² 0 m² 0 m² -1.358 m²
Huisvesting 421 m² 368 m² 368 m² -53 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1840375
Gemeentelijke referentie FD2022-8
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 03-05-2022
Volledig dossier 15-06-2022
Begin van openbaar onderzoek 22-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-09-2022
Overlegcommissie 04-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-12-2022
 Einde van de opschorting 16-05-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 16-05-2023
Betekening van de beslissing 24-05-2023
Geldigheid van de vergunning 24-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens