#}

Frankrijkstraat
1060 Sint-Gillis

Herinrichting van de cateringdienst voor internationale treinen; bouw van een nieuw gebouw in de Frankrijkstraat; aanpassing van de rijweg; kappen van een boom op de regionale rijweg

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Logistieke activiteiten 3.815 m² 4.510 m² 4.510 m² 695 m²
Kantoor 0 m² 80 m² 80 m² 80 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1790826
Gemeentelijke referentie FD2021-30
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 18-06-2021
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 07-07-2022
Betekening van de beslissing 14-09-2022
Begin van de werken 09-08-2023
Geldigheid van de vergunning 14-09-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens