#}

Fonsnylaan 123A
1060 Sint-Gillis

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/IPEEXT/1774496

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Uitbreiding / wijziging milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-02-2021
Betekening van de beslissing 15-03-2021
Geldigheid van de vergunning 03-08-2033
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens