#}

Charleroise Steenweg 92
1060 Sint-Gillis

Wettelijke basis

de uitbating van een statische transformator met een vermogen van 400 kVA

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/C_MOD/1893342
Gemeentelijke referentie 2023-7

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 03-03-2023
Betekening van de beslissing 03-03-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens