#}

Rue de Mérode 100
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

de uitbating van een werkplaats voor broodbakkerij met een drijfkracht tussen 2 tot en met 20 kW

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 maart 2024 tot donderdag 4 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL2/1936062
Gemeentelijke referentie 2024-6

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 08-03-2024
Volledig dossier 12-03-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 04-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens