#}

Fonsnylaan 5-7
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

het verder uitbaten van drie verbrandingsinrichtingen met een nominaal ingangsvermogen van 115 kW, van een overdekte parking voor 13 motorvoertuigen, van een statische transformator met een vermogen van 400 kVA alsook de koelinstallaties

Openbaar onderzoek

van vrijdag 8 december 2023 tot vrijdag 22 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL2/1924161
Gemeentelijke referentie 2023-55

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 23-11-2023
Volledig dossier 04-12-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens