#}

Engelandstraat 57-61
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

het verder uitbaten van een overdekte parking voor 23 motorvoertuigen, van twee verbrandingsinrichtingen met een ingangsvermogen van 750 kW elk, van een statische transformator met een vermogen van 630 kW, van een systeem van airconditioning en een feestzaal

Openbaar onderzoek

van maandag 12 juni 2023 tot maandag 26 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL2/1903227
Gemeentelijke referentie 2023-38

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 02-06-2023
Volledig dossier 07-06-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-06-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 25-07-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens