#}

Bosquetstraat 18
1060 Sint-Gillis

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

de uitbating van een overdekte parking voor 21 motorvoertuigen alsook een verbrandingsinrichting met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 100 kW

Openbaar onderzoek

van maandag 15 mei 2023 tot maandag 29 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 13/CL2/1851443
Gemeentelijke referentie 2022-23

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 10-08-2022
Volledig dossier 05-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-05-2023
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 19-06-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens