#}

Ourthestraat 8
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Twee boomen vellen

Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van dinsdag 5 maart 2024 tot dinsdag 19 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 12/PU/1928057
Gemeentelijke referentie PU-38707
Versie 1
Dossier in beroep 12/GOU_PU/1946529

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 07-01-2024
Bijkomende elementen 14-02-2024
Volledig dossier 22-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 19-03-2024
Overlegcommissie 26-03-2024
Betekening van de beslissing 23-05-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens