#}

Edmond Van Cauwenberghstraat 60
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Het splitsen van een eengezinswoning in twee woningen, het verhogen van het dak om een duplex met de zolderruimte te creëren en het aanpassen van de voorgevel.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 26 maart 2024 tot dinsdag 9 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 406 m² 424 m² Te bepalen 18 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 12/PU/1924651
Gemeentelijke referentie PU-38689
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2023
Bijkomende elementen 23-02-2024
Volledig dossier 22-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 09-04-2024
Overlegcommissie 23-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens